Matteverkstedet

Materiellet i Mattekassen kan brukes i frilek, men kan også organiseres i mer tilrettelagte aktiviteter sammen med voksne. Vi har valgt å vise eksempler på dette gjennom åtte ulike stasjoner i et Matteverksted. Dette blir vist i veiledningsfilmen "Det er barna som teller" og i veiledningsheftet, som begge følger med Mattekassen.

Ved å dele barna inn i mindre grupper sammen med en voksen, oppnår man bedre konsentrasjon og ro rundt aktiviteten. På en lekbetont måte kan de voksne vekke barnas nysgjerrighet og utforskertrang og gjøre barna kjent med mange spennende sider ved matematikken.

 

1. Pinne-stasjonen

Pinne-stasjonen gir barna erfaring med telling på ulike måter, ulike mengder, sortering og navn på farger, plassering og rekkefølge, navnene og forskjell på ulike geometriske figurer, gjenkjenning og kopiering av ulike mønstre/figurer, forming av egne mønster, speilsymmetri, enkel addisjon/subtraksjon/deling m.m. Samtidig utvikler de fantasien, kreativiteten og øver opp evnen til logisk tenkning.

 

Sofie konstruerer et av de avanserte mønsterkortene på pinne-stasjonen.

 

 

2. Plastbrikke-stasjonen

Plastbrikkestasjonen vil i tillegg til erfaringene fra pinne-stasjonen gi barna kjennskap til utforming av runde former og mengdeforståelse. Addisjon og subtraksjon blir vist på en annen måte enn på pinne-stasjonen.

 

Sofie blir vist addisjon ved hjelp av mengdekort på plastbrikke-stasjonen.

 

 

3. Geometriske-figur-stasjonen

Geometriske-figur-stasjonen gir barna erfaring med å kunne se forskjell på ulike geometriske figurer og lære navnene på dem. Barna kan også se at de geometriske figurene danner nye former ved å tegne rundt dem eller legge dem ved siden av hverandre på ulike måter. Denne stasjonen fremmer fantasien og kreativiteten hos barna.

 

Anders tegner en traktor ved hjelp av de geometriske figurene.

 

 

4. Penge-stasjonen

Penge-stasjonen gir barna erfaring med pengesedler og mynter, nytteverdien av penger, design og kjente personer avbildet på sedlene og myntene, store tall (50, 100, 200, 500, 1000), telling, enkel addisjon/subtraksjon og bruk av kalkulator. På denne stasjonen utvikles samtidig rolle- og fantasileken gjennom butikklek og annen lek med pengene.

 

Therese og Emil leker butikk.

 

 

5. Sangkort-stasjonen

Sangkort-stasjonen gir barna kjennskap til tallordene fra null til ti, ulike matematiske begrep (stor/liten, opp/ned, navn på fargene o.l.) og telling framlengs og baklengs ("Ti indianere"). Barna kan også få forståelse for enkel addisjon/subtraksjon ("Seks små ender" og "Fem små apekatter"). De oppøver rytmesansen og lærer teksten på ulike kjente sanger, rim og regler.

 

Barna leter etter to katter blandt alle bildekortene.

 

 

6. Tids-stasjonen

Tids-stasjonen gir barna en begynnende forståelse av hva tid er og ulike tidsbegrep (time/minutt/sekund, i dag, i morgen, før, etter o.l.). De får kjennskap til tallene fra 1 til 12 og hvor de er plassert på klokka. Lek med plastklokkene gir barna en konkret forståelse av hvordan viserne beveger som fra time til time.

 

Therese og Sofie stiller viserne på plastklokkene etter den store klokka.

 

 

7. Tur-stasjonen

Tur-stasjonen viser ulike matematikk-aktiviteter ute sammen med materiell fra Mattekassen og ulikt naturmateriell.

 

Anders teller riktig antall kongler.

 

 

8. Bake-stasjonen

Bake-stasjonen viser setting av deig og utforming av horn. Underveis i denne aktiviteten får barna kjennskap til mange matematiske begrep, blant annet volum (desiliter/liter), vekt (gram/kilo), utforming av ulike former, telling, forståelse av tid m.m. Samtidig er dette en aktivitet som gir barna et godt måltid tilslutt.

 

Therese og Anders deler sirkelen i åtte trekanter for å lage horn.

 

 
Nesvåg MediaPed © 2019 | Powered by Mystore