Referanser

Vi får mange gode tilbakemeldinger fra de som allerede har tatt i bruk Mattekassen, her er noen av dem:

 

Fredrikssund Kommune Danmark

I Fredrikssund har vi valgt at investere i Mattekassen til alle vores 33 børnehuse i kommunen. Vi arbejder strategisk og systematisk med matematisk opmerksomhed for alle børn på 2-6 års området. I Mattekassen findes mange forskjellige ting og en god vejledning med idéer som kan hjælpe pædagogerne til, at understøtte og implementere arbejdet med matematisk opmerksomhed i praksis. Jeg giver Mattekassen min bedste anbefaling!

- Rolf Jensen, Matematikkonsulent i Fredrikssund Kommune, Danmark

 

Jærbarnehagen FUS - Time Kommune

Vi i Jærbarnehagen FUS har brukt Mattekassen siden høsten 2009. Mattekassen er enkel å ta frem og blir ofte brukt av en voksen sammen med en gruppe barn. Vi bruker den både i planlagte aktiviteter som sangsamlinger, språkgrupper og turer i skogen, eller i mer spontan lek om ettermiddagen. Materiellet fra Mattekassen blir også brukt i førskolegruppen.

 

  

Filmen gir gode idèer til bruk av det ulike materiellet som følger med i Mattekassen. Det faglige innholdet i veiledningsheftet er lett å lese, samtidig som det gir konkrete tips til matematikkaktiviteter.

Barn i ulike aldersgrupper viser stort engasjement når de leker med Mattekassen.

Jærbarnehagen FUS har svært gode erfaringer med Mattekassen og vil anbefale andre barnehager til å ta den i bruk!

 

 

Ytre Tasta barnehage - Stavanger kommune

  

Vi i Ytre Tasta barnehage bruker Mattekassen i ulike aktiviteter der vi deler barna inn i grupper. Mattekassen blir som regel brukt sammen med en voksen og 4-6 barn, men den blir også brukt i en-til-en trening sammen med barn som har forsinket språkutvikling og tospråklige barn.

 

    

Ungene viser stor glede når vi tar frem Mattekassen, og det gjør lek med matte svært variert og lystbetont. Ungene storkoser seg og har ikke lyst til å avslutte leken med Mattekassen.

Vi kan trygt anbefale andre barnehager å ta i bruk Mattekassen!

 

 

Asperholen barnehage - Sandnes kommune

   

Vi i Asperholen barnehage har hatt matematikk som hovedsatsningsområde siden 2009. Nå er det blitt en del av barnehagens hverdag. Mattekassen har vi brukt fra starten og tilpasset den til vår egen bruk etter hvert. Vi bruker Mattekassen i økter på ca en halv time, med et tema om gangen slik at barna blir kjent med materiellet. Etter en stund glir det mer og mer over til deres egen lek. Den voksne styrer som regel litt, men det skjer alltid noe underveis, det er verdifullt at barna får eksperimentere på sin måte. Vi underviser ikke, vi tar utgangspunkt i barna og deres premisser. De lærer gjennom lek. 

I overgangen mellom barnehage og skole er det et mål at barna skal ha kjennskap til mange av de matematiske begrepene. Da vil barna ha større forståelse for dem når de lærer om dem på skolen. Mattekassen har gitt oss masse inspirasjon til dette. Vi startet først med to Mattekasser, men har nå skaffet oss to til slik av vi har en til hver av de fire avdelingene. Det er enkelt å ta frem Mattekassen og materiellet er kjekt å ta i bruk og skaper engasjement hos barna. 

 

 

Røyneberg skole - Sola Kommune

Vi ved Røyneberg skole bruker Mattekassen aktivt i matematikkopplæringen på første trinn.

 

    

Mattekassen egner seg spesielt godt i stasjonsbasert opplæring. Gjennomgang av ulike begrep og nye matematiske tema fungerer også bra i større grupper. Med materiellet lærer elevene på en konkret, lett forståelig og lekbetont måte tall/mengde-begrep, former, addisjon/subtraksjon, klokka, pengeverdier m.m. Mattekassen dekker de fleste emnene innen begynneropplæringen i matematikk og gir også gode muligheter for individuell tilrettelagt opplæring. Materiellet fungerer bra for de som strever litt med matematikk og samtidig kan lærerne ved hjelp av materiellet, lett legge inn vanskeligere oppgaver til elever som har kommet lengre.

 

    

Som lærer får vi mange nye forslag til aktiviteter gjennom tips- og idè-filmen og veiledningsheftet. Når vi bruker materiellet dukker det stadig opp nye idèer til hvordan vi kan videreutvikle bruken av materiellet. Elevene kommer også selv med nyttige forslag og innspill. Materiellet er fargerikt, friskt og barnevennlig og det er derfor lystbetont å ta det i bruk. Elevene er svært begeistret for Mattekassen, med kombinasjon av lek og læring.

Vi kan sterkt anbefale Mattekassen til begynneropplæringen i matematikk i barneskolen.

 

 

 Nesvåg MediaPed © 2019 | Powered by Mystore