Veiledningshefte Mattekassen

199,-
Vennligst velg

Antall:  

Veiledningsheftet til Mattekassen gir en enkel og oversiktlig innføring i grunnleggende matematikk i barnehagen og i småskolen. Det vil gi de ansatte og lærere en god faglig bakgrunn og tilføre nye idèer til konkrete matematikk-aktiviteter. Veiledningsheftet presiserer viktigheten av at aktiviteten skal være på barnas premisser. Lek og utforsking er viktig for å pirre nysgjerrigheten og stimulere til læring. Derfor er Mattekassen også beregnet for bruk i frilek.

 

Veiledningshefte består av to deler:

 

Første del av veiledningsheftet tar for seg de matematiske temaene presentert i Mattekassen:

- Telling, antall og mengder

- Mønster, former og geometriske figurer

- Plassering, stilling og rekkefølge

- Likheter og ulikheter

- Fargene

- Tid

- Mål, vekt og volum

- Penger

 

Andre del av veiledningsheftet beskrives de åtte stasjonene i "Matteverkstedet", med eksempler til konkrete aktiviteter og hvilket materiell som kan brukes til hver stasjon:

- Pinne-stasjonen

- Plastbrikke-stasjonen

- Geometriske figur-stasjonen

- Sang-stasjonen

- Tids-stasjonen

- Tur-stasjonen

- Bake-stasjonen

"Matteverkstedet" er en organisert måte materiellet i Mattekassen kan brukes på. En kan da dele barna opp i mindre grupper sammen med en voksen og fordele gruppene på ulike "stasjoner". På den måten kan en oppnå bedre ro og barna får konsentrere seg om selve aktiviteten. Siden "Matteverkstedet" legger vekt på aktivitet, forståelses- og erfaringsoppbygging, kan en også ha barn i ulik alder i den enkelte gruppen.


Les mer: www.mattekassen.no

KommentarerNesvg MediaPed © 2019 | Powered by Mystore